Kontakt informasjon

Anna Terese Lekvam                                 Web, sponsorer og resultater

mob; 908 22 692

email; atl@solv.as 

Irene Granum Aase                                         Turneringer og sponsorer

mob; 917 17 210

email; irene@norwegianexperience.no

Ingeborg Vassøy                                             Turneringer og sponsorer

mob; 902 05 527

email; ingeborg.vassoy@iss.no  

Åse Rott                                                                                   Økonomi

aserott@gmail.com